Κυριακή, 25 Αυγούστου 2019

Ὕδρα 2019 Ἑορτὴ Ἁγίου Διονυσίου Ἀρχοντικὸν Γκορογιάννη Καλὰ Πηγάδια

Ὕδρα 2019
 Ἑορτὴ Ἁγίου Διονυσίου
Ἀρχοντικὸν Γκορογιάννη Καλὰ Πηγάδια
 
Δευτέρα 24 Αὐγούστου 2019
 
 
 Χοροστάτησε ὁ ἐφημέριος ἱερεὺς τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ἁγίου Δημήτριου & Ἁγίου Ἀντωνίου & Ἁγίου Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου Ἰωαννίκιος Καλαφάτης.Εἰς τὰ χρέη ἱεροψάλτη Ἐμμανουὴλ Ποῦλος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ἡ ἱερὰ εἰκὼν τοῦ Ἁγίου Διονυσίου,ἀνθοστολισμένη 
 
 
 
 
Μὲ εὐλάβεια καὶ κατάνυξη, μὲ τὴν ἐπιμέλεια τῆς οἰκογένειας τῆς Σοφίας Γούρας καὶ τῶν τέκνων τῆς Ἀνδρέου καὶ Κωνσταντίνουεορταστηκε στὸ ὁμώνυμο  ἱερὸ νάο του, εἰς τὸ Ἀρχοντικὸν Γκορογιάννη εἰς τὴν περιοχὴ Καλὰ Πηγάδια,ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Διονυσίου,Ἐπισκόπου Αἴγινης (Ἀνακομιδὴ Λειψάνων). 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Σάββατο, 14 Ιουλίου 2018

Ὕδρα 2018 Εορτή Ἁγίου Νικολάου Ὅρμος Ἁγίου Νικολάου Ὕδρας


Ὕδρα 2018
 Εορτή Ἁγίου Νικολάου
 Ὅρμος Ἁγίου Νικολάου Ὕδρας


Κυριακὴ 08 Ιουλίου 2018Μὲ εὐλάβεια καὶ κατάνυξη, ἑορτάστηκε στὸ ὁμώνυμο  γραφικὸ ξωκκλήσι του, εἰς τὸν ὅρμον τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ὕδρας, ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Νικολάου.


Ὁ ναὸς τοῦ Ἁγίου Νικολάου εὑρίσκεται εἷς τὸν ὅρμο τοῦ Ἁγίου Νικολάου,μεταξύ του ὀρεινοῦ ὄγκου τῆς Γερακίνας καὶ τοῦ Κάβου Κανόνι.Ὁ ἱερεὺς Δημήτριος Χελιώτης, εἰς τὸ βιβλίον του «Ἡ Χριστιανικὴ Ὕδρα» Ὕδρα 1938 , ἀναφέρει ὅτι τὸ ἐρημοκκλήσιον τοῦτο εὑρίσκεται εἰς τὴν περιοχὴ «Γκίκουρη». Ἡ περιοχὴ φέρει ἐπίσης καὶ τὴν ὀνομασία «Τσιγκρί», προφανῶς ἀπ’τὴν ὕπαρξη τοῦ γειτονικοῦ σπηλαίου «Τσιγκρί».

Ὁ Ἀντώνιος Μανίκης (Τὸ Μέλλον τῆς Ὕδρας Τεῦχος Μάρτιος 1966 σὲλ 80) παραθέτει τὴν πληροφορία ὁρισμένων ἁλιέων,πῶς τὸ συγκεκριμένο ἐκκλησάκι τὸ ἐπισκέφτηκε γιὰ προσκύνημα ὁ Βασιλεὺς Παῦλος.

Εἶναι ἐπίσης γνωστὸς ὡς Ἅγιος Νικόλαος τοῦ Νυκλιώτη

 Ἡ ἱερὰ εἰκὼν τοῦ Ἁγίου Νικολαόυ


Ἡ ἱερὰ εἰκὼν τοῦ Ἁγίου Νικολαόυ,εἰς τὸ εἰκονοστάσιον τοῦ ἱεροῦ ναοῦ 


 Χοροστάτησε ὁ ἐφημέριος ἱερεὺς τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ὑπαπαντῆς Τοῦ Κυρίου Ἀρχιμανδρίτης Θεόδωρος Θεοδοσίου.Εἰς τὰ χρέη ἱεροψαλτῶν οἱ Ἄγγελος Ἀραπονιάννης καὶ ὁ Λάζαρος Καρακατσάνης  

   Ὁ ἐφετεινὸς ἑορτασμὸς ἦτο ἐφαμίλλος ὡς πρὸς τὴν λαμπρότητα μὲ τοὺς ἀντίστοιχους ἑορτασμοὺς τῶν προηγουμένων ἐτῶν.Ἄξιοι συγχαρητηρίων οἱ Μανώλης Γκιώνης, Γκίκας Γκιώνης καὶ Σπύρος Βούλγαρης, οἱ ὁποῖοι πρωτοστάτησαν στὴν προετοιμασία καὶ προπαρασκευὴ τῆς τελέσεως τῆς πανηγύρεως ταύτης. Ἐπίσης,ἄξιοι συγχαρητηρίων εἶναι καὶ οἱ λοιποὶ ἀφανεῖς συνδρομητές, οἱ ὁποῖοι εἴτε ὑλικῶς εἴτε διὰ προσωπικῆς ἀτομικῆς συνεισφορᾶς συνέβαλλαν στὴν τέλεση τῆς Ἱερᾶς Λειτουργίας.


 Ἀκολούθησε πλούσιο ἐόρτιο γεῦμα μὲ πληθώρα γλυκισμάτων καὶ πατροπαράδοτη μαστίχα.


Ἄφθονοι μεζέδες ὅπως σαλιγκάρια,σαλάτες,τυριά,κεφτέδες,γίδα βραστῆ, μουγγρὶ τηγανητό, φοῦσκες καὶ ἄλλα πολλὰ
Καὶ τοῦ Χρόνου μὲ Ὑγεία.